Coronavirus

Oasrörelsen följer noga utvecklingen vad gäller riskerna att smitta och smittas av coronavirus, vi lyssnar på de förhållningssätt som myndigheterna föreskriver.

Vi planerar just nu för att Oasmötet i Ljungby 21-25 juli ska bli av, det är fortfarande flera månader till slutet av juli. Men så kan ju endast ske om restriktionerna vad gäller stora folksamlingar hävs och om risken att smitta eller smittas bedöms vara borta.

Vi meddelar här på Oas hemsida när vi har nya besked att ge

Följ gärna våra husmöten med Oas på Facebook så länge!

 
Oas Familjedygn

Oas Familjedygn 18 - 19 april på Lärjungagården

Familjedygnet är inställt!

 
Ljungby 2020

Strömmar av levande vatten i vattnets stad!

Varmt välkomna till ännu ett sommarmöte med Oasrörelsen i Ljungby! Det är med stor glädje vi vänder tillbaka till Ljungby för några härliga dagar vid källan. Att få stanna upp vid oasen och möta Herren och syskonen. Dagar fyllda av undervisning, lovsång, bön, gudstjänster och möten med gamla och nya vänner.
Det är fint att få vara många tillsammans, men Herren är också mån om att möta var och en på ett personligt sätt. Därför uppmuntrar jag dig att komma, kanske ta med någon som aldrig varit på ett Oasmöte och förvänta dig ett möte med Honom som av sin ljuvlighets ström ger oss att dricka. 

Björn Gusmark
ordförande i Oasrörelsen.

Läs mer om mötet här.

 

 
Inspiratör UngdomsOas

Oasrörelsen söker inspiratör 50% för UngdomsOas.

Tjänstebeskrivning UngdomsOas-tjänst

I tjänsten ingår:
  • att vara en ambassadör för Oas-rörelsen. Här innefattas, att som en representant för Oasrörelsen ta initiativ till kontakt, relationsbyggande och nätverkande med andra organisationer, rörelser i Sverige, som på kristen grund vill betjäna ungdomar. Här skall en särskild prioritet läggas på sammanhang i Svenska Kyrkan, samtidigt som samverkande med ekumeniska kontakter även ingår i uppdraget. I denna ”ambassadörsfunktion” ingår även att i möjligaste mån besöka ungdomsläger och grupper för att inspirera, uppmuntra och knyta nya kontakter på ett lokalt plan.
  • att i samråd med UngdomsOas ledningsgrupp stötta dem i planeringen och genomförandet av UngdomsOas årliga verksamhet. Här ingår just nu bl.a. sommarlägret, konfirmandverksamheten samt ledardagar. Den huvudsakliga målgruppen för denna verksamhet (och därmed för den anställde) är ungdomar i åldern 14-19 år. Till detta tillkommer som en andra målgrupp, ledare som på olika nivåer betjänar på läger e.t.c.
  • att hålla god kontakt med Oasrörelsens styrelse och ledarskap inklusive att informera och samråda kring UngdomsOas vision och utveckling.
  • att, i samråd och samarbete med UngdomsOas ledningsgrupp initiera och driva nya projekt och verksamhetsområden som kan främja UngdomsOas vision.

För att komma ifråga för tjänsten skall den sökande vara medlem i Svenska Kyrkan samt ha god förtrogenhet med Svenska Kyrkans lära och liv. Det är en absolut fördel om den sökande har rik erfarenhet av att ha stått i en ledarfunktion/tjänst för ungdomar, inte minst inom Svenskkyrkliga sammanhang, och (gärna) har erfarenhet av att förkunna/undervisa.
Tillsvidareanställning. Tjänst initialt på 50%.
Tillträde enl överenskommelse.

Ansökan senast 30 april.

Ansökan skickas till
Ordf Björn Gusmark

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Briljantvägen 18, 442 60 Kode

 
Vad är Bikt?

En skrift om bikt av Oasrörelsens teologiska rådgivare.

 
Nattvarden - andligt livsmedel

En skrift om nattvarden av Oasrörelsens
teologiska rådgivare.

 
Lyssna på föredrag

Lyssna på Oasföredrag

Lyssna på föredrag av Oasrörelsen inspiratörer och andra talare. Det kan vara från stora Oasmöten men även från det lilla sammanhanget.

Länk till föredragen.

 
Kontakt med Oas

Önskar du få kontakt med någon i Oas?

Du vill kanske att någon ber för dig, eller veta mer om Oasrörelsen, våra möten och kurser - skicka e-post till Ingemar Henricsson så kommer någon sedan att kontakta dig. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

 
Stöd Oasrörelsen

Oasrörelsen tar tacksamt emot ditt stöd:
Pg: 79 08 90-8
Swish: 1234 123 840
Läs här om att bli regelbunden givare till Oasrörelsen.

 
Personuppgifter

Oasrörelsen hanterar personuppgifter på ett säkert sätt efter antagen policy av styrelsen 2018 05 24.

Anmälan och avanmälan av Oasbladet, Bönebrevet, Information om Oas-evenemang samt Regelbundet givande sker till Oas samordnare, klicka här för kontaktuppgifter.

 

 
 

Kommande oasmöten

Lidköping
11 april
LP, Göteborg, inställt.
14 april
Familjedygn
18 april
Tältkampanjen, Norrköping
19 april
Resa till Israel
20 april
Tältkampanjen, Göteborg
23 april
Oashelg i Falun, inställd
25 april
Moholm
02 maj
Töreboda
03 maj
Pjätteryd
24 maj
Kiruna
05 juni
Malmö
14 juni
Liatorp
17 juni
Karlstad
27 juni
Ralingsås
07 juli
Oase, Norge
08 juli
Oasmöte i Ljungby
21 juli
Ljungby: präst, pastor, diakon
24 juli
Klädesholmen
24 oktober
Dyrön
15 november